نمایندگی ها

به خانواده بزرگ ردیاب24 بپیوندیدشرکت سانیار، در راستای گسترش دامنه خدمات خود به سراسر کشور، از میان مراکز معتبر پخش ردیاب های ماهواره ای، شرکت های فعال و معتبر، به مراکز و شرکتهایی که صلاحیت و اعتبارشان مورد تایید کمیته احراز صلاحیت شرکت سانیار قرار بگیرد، نمایندگی محصولات ردیاب ماهواره ای خود با برند ردیاب24 را واگذار می نماید.


شرایط عمومی اعطای نمایندگی

• تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
• داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین
• نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت
• ارائه تضمین های مالی مورد نظر شرکت
• داشتن محل فعالیت مناسب
• داشتن حسن شهرت در شهر محل فعالیت
• ارائه مجوزهای لازم مربوط به ملک مثل سند، اجاره نامه و ...
• قبول شرایط عمومی نحوه همکاری